Voeg toe aan je favorieten

Ontdek de graslandtypes van Vlaanderen

Kies hieronder of je grasland op voedselrijke, voedselarme of kalkrijke bodem staat. Aan de kust ligt of een zilt grasland is in de polders. Of misschien is het één zeer zeldzaam graslandtype zijnde blauwgrasland of stroomdalgrasland. Eens gekozen kan je de natuurstreefbeelden van graslanden verder ontdekken.Graslanden op voedselrijke bodem

Deze graslanden komen meestal voor op leem- of kleibodems. Kenmerkende soorten zijn algemene graslandplanten zoals Scherpe boterbloem, Veldzuring, Gewone hoornbloem, Rode klaver, ... Lees verder

Graslanden op voedselarme bodems

Deze graslandtypes komen meestal voor op voedselarme zand of lemige zandbodems. Het zijn de graslandtypes: buntgras"grasland", dwerghaver"grasland", struisgras-grasland, droog ... Lees verder

Graslanden op kalkrijkere bodem

Graslanden op kalkrijke bodem komen in Vlaanderen zeer weinig voor. Indicatoren voor kalkrijkere gronden zijn bv. Kleine pimpernel, Grote centaurie en Bevertjes. Hier bekijken ... Lees verder