Diverse manieren van onderzoek naar vleermuizenpopulaties

  • Belang van overwinteringsplaatsen voor vleermuizen

  • Onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen op (kerk)zolders

  • Inventarisaties van jacht- en verbindingsgebieden van vleermuizen

  • Onderzoek naar trekbewegingen van vleermuizen in het voor- en najaar

  • Voorkomen van vleermuizen in bossen

  • Onderzoek naar voedselpatronen van vleermuizen

  • Onderzoek naar zoönosen en parasieten van vleermuizen

  • Trends van vleermuizenpopulaties via transecten

  • Impact van windturbines op vleermuizen

  • Tellingen van in- en uitvliegende vleermuizen bij gebouwen