QD basis

Welke doelen (functies) worden nagestreefd?