Onderhoud en controle van de tractor

Om de machine in opperbeste conditie te houden is het regelmatig controleren en indien nodig onderhouden of herstellen van een aantal onderdelen belangrijk. Op deze pagina vind je filmpjes en info om je hierbij te helpen.

Motoronderhoud en controle vloeistofpeilen

Wil je weten wat de belangrijkste onderhouds- en controlepunten zijn bij de motor van een tractor?
Vooraleer je start kijk je best eerst de volgende controlepunten in het filmpje na.

Bij het onderhoud is het raadzaam de handleiding te lezen en de aanwijzingen van de fabrikant te volgen.
Bepaalde types en merken hebben specifieke aandachtspunten in verband met onderhoud die strikt gevolgd moeten worden.

Banden en bandenspanning

De banden van een tractor zijn belangrijke onderdelen. Zo verdelen ze het gewicht van de tractor en de eventuele aangebouwde werktuigen over de bodem. Een goede keuze van de banden ... Lees verder

De ene rode diesel is de andere niet

Hogere emissievoorwaarden leggen strengere normen op aan de dieselbrandstoffen en de dieseltechniek wordt nauwkeuriger. Het gevolg is dat de dieselmotor gevoeliger wordt voor schade. Om aan deze gevoeligheid een oplossing te bieden is het gebruik van genormeerd en zuivere brandstoffen noodzakelijk. Dieselbrandstoffen met de norm EN 590 beantwoorden hieraan. Download publicatie