De meeste bijen en wespen leven niet in grote groepen maar alleen. Ze maken hun nestjes in gangen van houtkevers, holle stengels van riet of bramen of in gangetjes in de grond. We kunnen dus nestkastjes maken voor deze dieren, bestaande uit houtblokken met gaatjes en stapeltjes holle stengels.


Veel planten vormen pas zaad als de bloemen bestoven zijn. Afhankelijk van de soort gebeurt de bestuiving door wind of insecten. Het zijn natuurlijk net de soorten met mooie bloemen die insecten nodig hebben om zich voort te planten. Een rijk insectenleven is niet enkel nuttig, het is ook erg mooi. Pas als je wilde peen of fluitenkruid vol zweefvliegen, vlinders en bijtjes zit is de natuurvriendelijke tuin een succes.