Voeg toe aan je favorieten

Drijfzoom en,of drijftil

BWK codes: md

Waardering: Md is biologisch zeer waardevol

Beschrijving: Deze karteringseenheid duidt op de aanwezigheid van een verlandingsvegetatie. Dergelijke drijfzomen en drijftillen bestaan uit mosrijke, op het water drijvende plantenmatten. Hoge grassen en zeggen bepalen meestal het aspect, vaak aangevuld met veen-en pleurocarpe mossen. In de eerste fasen van verlanding bevatten deze vegaties ook een belangrijk aandeel waterplanten. In een later stadium is er vaak sprake van opslag van bijvoorbeeld zwarte els of wilgensoorten.

Variatie: De karteringseenheid is oorspronkelijk bedoeld om voedselrijke drijvende verlandingssituaties aan te duiden waarvan de vegetatie een gelijkaardige samenstelling heeft als die van rietlanden (mr) of grote zeggenvegetaties (mc). Daarom zijn deze vegetatietypes niet stelselmatig toegevoegd aan een kartering met md. Wanneer andere biotopen op een drijftil voorkomen, is dit steeds aangeduid door middel van een schuine streep of complex (bv. mk/md, ms+md).

Verspreiding

Drijftillen en -zomen zijn zeer zeldzaam, maar komen wel verspreid over Vlaanderen voor. In het Krekengebied, de Kleine Netevallei en de Demervallei zijn er meerdere vindplaatsen.

Overeenkomst met indeling Europese natuur


Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank