Voeg toe aan je favorieten

Maaidatum

Wanneer ga je maaien?

De datum waarop je maait is de maaidatum. Meestal spreken we van een maaiperiode, zoals half juni of eind augustus. Een paar dagen vroeger of later maakt niet zoveel uit.

Kort uitgelegd: De maaiperiode is belangrijk voor:
- Verschalingsbeheer en het wegkrijgen van de dominantie van grassen. Je moet vroeg genoeg maaien, zodat op termijn de grassen afnemen en het grasland kruidenrijker wordt. Eens het grasland kruidenrijker zal je de maaidatum aanpassen.
- Gewenste soorten in zaad te laten komen. Dit kan tussen de 1ste en 2de maaibeurt, maar meestal maaien we de 1ste keer nadat de gewenste soorten in zaad zijn staan.
- Voor sommige fauna is een later maaidatum voldoende vb. weidevogels. Voor andere is gefaseerd beheer nodig.
- Bij goed ontwikkelde en reeds lang beheerde graslanden en ruigten is het belangrijk dat de maaiperiode stabiel blijft. De aanwezige soorten zijn namelijk aangepast aan het maairegime.

Beelden

Uitgebreide info

Lees meer

+
Alles openklappen