Voeg toe aan je favorieten

Slanke sleutelbloem (Primulaceae)

Primula elatior


    

Habitat: Slanke sleutelbloem is een middelhoge, overblijvende lentebloeier die vanaf april bloeit. De soort is een echte bosplant, die een grote affiniteit heeft met vochthoudende, vrij natte standplaatsen. Ze wordt dan ook het meest gevonden in alluviale bossen. Niet zelden groeit slanke sleutelbloem in heggen of langs slootkanten die al dan niet afgezoomd zijn door bijvoorbeeld knotbomen. Vaak wijst slanke sleutelbloem op dergelijke plaatsen op de vroegere aanwezigheid van bos of van houtkanten of bomenrijen rond agrarische percelen. Het bodemtype dat de soort voornamelijk verkiest, is slibrijk zand, leem en/of krijtverweringsgronden. Andere soorten die vaak aangetroffen worden op plaatsen met slanke sleutelbloem zijn bosanemoon, grote keverorchis, speenkruid en muskuskruid.

Verspreiding in Vlaanderen: Op Vlaamse schaal is slanke sleutelbloem algemeen, maar de regionale densiteitsverschillen zijn groot. De soort vertoont een licht negatieve trend, onder meer door het geleidelijk helemaal uitdoven van talrijke restpopulaties buiten het bos. Bovendien heeft het wegvallen van het traditionele hakhout- en middelhoutbeheer op veel plaatsen geleid tot een zeer sterke inkrimping van de populaties in bossen.

Beelden

Uitgebreide info

Beheer

+

Beschrijving

+

Status/bescherming

+

Exoot

+

Relaties

+

Referenties

+
Alles openklappen

Bronnen:

Floradatabank, Rein Brys (Flora-atlas)